0
Privacy policy


Theorie-blokken.be neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Theorie-blokken.be hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Vragen of klachten omtrent de bewaring van uw gegevens kan u richten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per telefoon op 0032 14/75 40 76 of per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking
Theorie-blokken.be is een handelsnaam van BIQS IT BVBA. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is BIQS met maatschappelijke zetel gevestigd te Kolmen 35/1, 3980 Tessenderlo en met ondernemingsnummer BTW BE0899469023.

2. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden
Theorie-blokken.be verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummer) van zijn klanten en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het verwerken van bestellingen geplaatst op Theorie-blokken.be. Verder verwerkt Theorie-blokken.be contactgegevens voor zijn leads of klanten te contacteren indien zij zich hebben ingeschreven op één van de kopen beschikbaar op Theorie-blokken.be. Zo kan Theorie-blokken.be hen een commercieel voorstel bezorgen.

3. Hoe en waarom verwerkt Theorie-blokken.be uw gegevens?
Theorie-blokken.be zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van zijn webshop en de hieraan verbonden diensten. Theorie-blokken.be kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil, of beschikbaar stellen zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. Theorie-blokken.be staat in voor de beveiligde opslag via een SSL certificaat van deze gegevens zolang het account actief is op de webshop. Contactgegevens die als lead binnenkomen zullen bewaard blijven zolang er commerciële voorstellen uitgestuurd kunnen worden of tot het contact deze voorstellen verwerpt. Inactieve gegevens zullen na 3 jaar verwijderd worden. Theorie-blokken.be zal de contactgegevens van zijn klanten/contacten niet ter beschikking stellen van derde partijen tenzij hiervoor uitdrukkelijk akkoord werd gevraagd aan de desbetreffende klanten/contacten. De gegevens zullen in geen geval gedeeld worden met partijen buiten de EU.

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Theorie-blokken.be deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming. Theorie-blokken.be kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Theorie-blokken.be is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen. Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Theorie-blokken.be uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent. In bepaalde omstandigheden is Theorie-blokken.be verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Theorie-blokken.be hierom verzoekt. Soms is Theorie-blokken.be genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen. Als alle of een deel van de activiteiten van Theorie-blokken.be worden verkocht of overgedragen, behoudt Theorie-blokken.be zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Theorie-blokken.be de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens. Theorie-blokken.be kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil, of beschikbaar stellen zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel.

5. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?
Het is mogelijk dat Theorie-blokken.be uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Theorie-blokken.be en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Welke rechten heeft u?
1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

7. Welke cookies worden er gebruikt?
Deze cookie policy regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website en de bijbehorende diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op “Aanvaarden” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen. Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

NAAM TYPE DOEL Bewaartermijn _cfduid Functioneel Identificeren betrouwbaar web verkeer 1 jaar _ga Statistisch Registratie van unieke ID voor dataverzameling door Google Analytics 2 jaar NID Marketing Registratie van uniek ID voor gerichte advertenties – Google 6 maanden PHPSESSID Functioneel Deze cookie laat gebruikers toe in te loggen in het CMS en gaat bijhouden welke contact formulieren je reeds hebt verstuurd. verloopt na sluiten browser wordfence_verifiedHuman Functioneel Doel van de cookie – Cookie van een beveiligingstoepassing die we gebruiken op ons platform om de veiligheid van ons platform en onze data te waarborgen. 1 dag U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

8. Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9. De beveiliging van uw gegevens?
BiqsDrive zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven. U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Hierna vindt u de datum van de laatste bijwerking.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Laatste herziening van privacy beleid op 20/10/2021